Smilies

Image Title Text
:smile:
Smile
:smile:
:wink:
Wink
:wink:
:frown:
Frown
:frown:
:mad:
Mad
:mad:
:confused:
Confused
:confused:
:cool:
Cool
:cool:
:tongue:
Stick out tongue
:tongue:
:grin:
Big grin
:grin:
:eek:
Eek!
:eek:
:oops:
Oops!
:oops:
:rolleyes:
Roll eyes
:rolleyes:
:???:
Er... what?
:???:
:cautious:
Cautious
:cautious:
:censored:
Censored
:censored:
:cry:
Crying
:cry:
:love:
Love
:love:
:LOL:
Laugh
:LOL:
:ROFLMAO:
ROFL
:ROFLMAO:
:sick:
Sick
:sick:
:sleep:
Sleep
:sleep:
:sneaky:
Sneaky
:sneaky:
(y)
Thumbs up
(y)
(n)
Thumbs down
(n)
:unsure:
Unsure
:unsure:
:whistle:
Whistling
:whistle:
:coffee:
Coffee
:coffee:
:giggle:
Giggle
:giggle:
:alien:
Alien
:alien:
:devilish:
Devil
:devilish:
:geek:
Geek
:geek:
:poop:
Poop
:poop: